Insurance

En Forsikringsrådgiver – Mange Løsninger

“Hvis der er spørgsmål omkring forsikring i dagligdagen, så ringer vi bare til forsikringsrådgiver Hansson & Partners.”

Inden for forsikring rådgiver vi

 • Globale virksomheder
 • Nationale virksomheder
 • Offentlige virksomheder
 • Transport virksomheder

Fælles for alle områder er, at vi gennem vedvarende fokus på risikostyring hjælper kunderne med at påvirke deres markedsvilkår og priser.

Vi er en uvildig forsikringsrådgiver

Vi hjælper med at få risikostyring etableret i kundernes organisation.

Derfor har vi altid de totale risikoomkostninger i fokus, når vi opstiller løsningsscenarier. Vi ser hellere at kunderne investerer i egen virksomhed fremfor at finansiere risici ved forsikringstegning.

Skærmbillede 2017-02-03 kl. 13.30.50

Målet er den bedst mulige finansiering på de mest optimale vilkår i forsikringsmarkedet.

Markedet er i konstant bevægelse, så markedsprisen og den mest optimale finansiering skal løbende justeres. Det er derfor nødvendigt hele tiden at vurdere markedet og vores teams har ”fingeren på pulsen”. De følger markedet og hjælper løbende med afdækning af nye risici eller ændring af risikoprofilen.

H&P forsikringsrådgiver tilbyder webbaserede løsninger omkring policer, anmeldelse af skader, risikostyringsforløb og kortlægning af skadefrekvens. H&P er en uvildig forsikringsrådgiver, og er uafhængige af forsikringsselskaberne.

Et samarbejde med os kan indeholde følgende ydelser:

 • Risikoanalyse
 • Indhentning af risikooplysninger fra datterselskaber
 • Ingeniørrapport
 • Anbefalingsrapport
 • Forsikringspolitik
 • Udbudsmateriale
 • Indhentning af tilbud
 • Sammenligning over indkomne tilbud
 • Beslutningsoplæg
 • Police- og præmiekontrol
 • Afdækning af risici
 • Rådgivning i skadesager
 • Rådgivning i policeforhold
 • Forespørgsler fra datterselskab
 • Forespørgsler fra netværk
 • Udarbejdelse af manualer
 • Udarbejdelse af årsrapport
 • Information om forsikringsmarkedet
 • Undervisning/finance manager meetings
 • Due dillenge
 • Risikostyringsprogrammer
 • Løsøreopgørelser
 • Infonet

Vi sørger for at I har skriftlig dokumentation for hvordan I håndterer forsikringsområdet. Det sker ved en forsikringspolitik der udtrykker hvad I forsikrer, hvad I ikke forsikrer og hvad der ikke er aktuelt for jer. Det betyder at I og bestyrelsen “kan sove roligt om natten”.

Vi har en serviceaftale der tilsikrer et årligt møde, der afholdes på det tidspunkt af året som passer jer, hvor forsikringsgrogrammet bliver gennemgået. Jeres forsikringspolitik bliver revurderet hvert år, og vil til stadighed være opdateret i forhold til udviklingen i jeres virksomhed.

Vi udarbejder en detaljeret sammenligning på indkomne tilbud, på både dækning og præmie. Vi udarbejder herefter et beslutningsoplæg, så I har et rationelt grundlag at træffe beslutningen på. I vil derved kende markedsprisen og mulighederne, og træffe beslutningen på et oplyst grundlag.

Her ses fordelene ved en uvildig forsikringsrådgiver vs. en selskabsafhængig rådgiver 

Skærmbillede 2017-02-03 kl. 13.59.10

Vi giver jer adgang til hele forsikringsmarkedet – også de forsikringsselskaber, der ikke har assurandører ansat. Det betyder at I får den ønskede dækning til markedsprisen, med gennemslag direkte på bundlinjen.

Kontakt adm. direktør Klaus Hansson

Og lad os sammen finde den rigtige løsning til jer og jeres behov.