Afregning

Afregning

HP Fee er uafhængig af præmiens størrelse og bevægelser

Både forsikrings- og forsikringsmæglerbranchen i Danmark og udlandet er fastlåst i en beregningsform baseret på en procentsats af kundens præmie.  Dette valgte vi fra starten at gøre op med og er den eneste forsikringsmæglervirksomhed i Danmark, som udelukkende arbejder ud fra et fast aftalt fee.

Vi ønsker at fjerne enhver tvivl om uvildigheden og tilsikrer at kunden aldrig er i tvivl om, at vi alene varetager deres interesser ved bl.a. at have fuld gennemsigtighed i kundens betaling.

Det betyder, at omkostningen for virksomheden er uafhængig af præmiens bevægelser i både op- og nedadgående retning – f.eks. som følge af katastrofesituationer, lovændringer og ikke mindst resultatet af udbudsrunder, ligesom størrelsen af en given provision ikke har indflydelse på vores beslutningsoplæg.