Værdier

Værdier

ÅBENHED
er en væsentlig del af vores værdigrundlag. Vi arbejder samvittighedsfuldt, gennemskueligt og med en ligeværdig dialog.

LOYALITET
betyder meget i vores kunderelationer. Vi stræber efter gensidig tillid og åbenhed.

KVALITET
Vi agerer proaktivt og handlekraftigt på et fagligt højt niveau.

ENGAGEMENT
kræver fleksibilitet, tilgængelighed, proaktivitet og professionalisme.

MOTIVATION
i arbejdet udspringer af faglig stolthed, ærlighed og troværdighed. Vi stræber efter det bedste arbejdsmiljø.

HUMOR
er en værdi og et særkende, der gennemsyrer vores organisation. Humor knytter vores motivation og engagement sammen med kvalitet, loyalitet og åbenhed.