Vision

Vision

Merværdi

Vi vil stræbe efter at være den forsikringsmægler, der til stadighed tilfører kunderne størst værdi.

Hansson & Partners skal altid sikre at enhver rådgivning af virksomheden sker på et grundlag uden interessekonflikter for kunden.

Tryghed

Vi vil være den forsikringsmægler, der skaber størst tryghed hos kunderne. Tryghed i forhold til rådgivning og valget af løsninger.

Organisationen

Vores organisation skal altid være enkel, smidig og udviklingsorienteret med en høj grad af etik, arbejdsglæde og engagement.