Case VTI Vinderup

Om VTI Vinderup Træindustri A/S

VTI Vinderup Træindustri A/S er Europas største limtræsproducent. Der afsættes limtræ til både møbler, vinduer og til DIY markedet, og 60-70% af alle varer eksporteres. VTI Vinderup Træindustri A/S har produktion i Danmark, og har omkring 100 personer ansat. VTI Vinderup Træindustri A/S har 22.500m2 under tag. Se evt. mere om VTI Vinderup Træindustri A/S på www.vti.dk.

Karen Kaag

Økonomichef

En stor produktion kræver en stærk forsikringspartnerVindeurp Træ Industri

Forsikringspolicer, udbudsrunder og risikoafdækning – det er ikke noget der fylder meget hos producenten af limtræ.

“Vi er ikke skarpe på forsikringsdelen. Vi har behov for en mægler som sikre os de rigtige forsikringer og som er på vores side når uheldet er ude – en partner der snakker vores sag på den rigtige måde.”

Der var ikke brug for et forsikringsselskab der fokuserer på udbydelse af standardpriser, og kompetencerne var der ikke, til selv at vurdere fordele, ulemper og økonomiske besparelser. VTI Vinderup Træindustri A/S indgik derfor et samarbejde med Hansson & Partners i år 2005, hvor de fik Pia Einstrand som kontaktperson.

“Jeg overtog ansvaret for forsikringer hos VTI Vinderup Træindustri A/S i år 2008, og har siden da haft et utrolig godt samarbejde med Pia Einstrand. Det er fantastisk at kunne kontakte en kontaktperson, som hurtigt og kompetent kan afhjælpe et spørgsmål eller en situation, hvilket Pia Einstrand kan på grund af den tætte relation vi har opbygget gennem mange år.”

Partnerskabet er en stor hjælp for VTI Vinderup Træindustri A/S i dagligdagen, når der er brug for rådgivning og vejledning.

”Hvis der er spørgsmål omkring forsikring i dagligdagen, så ringer eller mailer vi bare til Hansson & Partners.”

Partnerskabet viste for alvor sit værd, da en del af spånfilter og siloer hos VTI Vinderup Træindustri A/S i år 2010 gik i brand, og medførte stor skade.

” Vi tog straks kontakt til Hansson og Partners, som vejledte os i vores pligter og muligheder. I tæt samarbejde med Pia Einstrand fik vi afsluttet sagen overfor forsikringsselskabet på en tilfredsstillende måde. Vi fik hurtigt produktionen i gang igen og vi undgik et stort økonomisk tab.”

I dag har partnerskabet medført en stor tryghed for VTI Vinderup Træindustri A/S.

”Vi skal ikke bekymre os om policer – vi ved der er styr på det. Hansson & Partners godkender og gennemlæser policer, og derved er vi dækket, der hvor vi skal være det. Vi har også oplevet en økonomisk besparelse efter at have fået Hansson & Partners som forsikringsmægler, da de finder besparelser i udbudsrunder. Honoraret kan godt betale sig selv.”

Samarbejdet er bygget på tætte relationer, tillid og tryghed. Dette betyder at forsikringsopgaverne i VTI Vinderup Træindustri A/S ikke fylder meget i det daglige arbejde.

”Vi har en årlig snak omkring forsikringer, og aftaler hvordan forsikringerne skal strikkes sammen hvert år. Hansson & Partners gør opmærksom på de ting vi ikke selv lige tænker over. Vi er ikke i daglig kontakt med Hansson & Partners, der kan gå månedsvis. Det skyldes at vi ved at der er styr på vores forsikringer.” 

VTI Vinderup Træindustri har med hjælpen fra Hansson & Partners kunne fokusere udelukkende på deres kernekompetence, produktion, og har ladet sin partner fokusere på deres, forsikringer.

”Hansson & Partners er utrolig kompetente og ansvarsbevidste. De vurderer hvilke behov kunden har og vurderer kundens risiko. De kommer med et overslag for honorar, og det kan man forholde sig til, og det er en ærlig måde at handle på. Hansson & Partners er utrolig professionelle, og jeg vil uden bekymringer og meget glædeligt anbefale dem til andre.”