Hansson & Partners afholder seminar omkring praksis indenfor erhvervsforsikringer

Til dig eller én af dine kollegaer der har den daglige administration af jeres forsikringer og som bliver mødt med spørgsmål, som f.eks.:

 • Hvad dækkes på bygningsforsikring og hvad dækkes på løsøreforsikring?
 • Hvorfor tales der både om huslejetab, genhusningsomkostninger og meromkostninger?
 • Hvad dækker forskellige ansvarsforsikringer?
 • Hvorfor skal vi etablere entrepriseforsikring og eventuelt projektansvarsforsikring, og hvilke dækninger bør disse omfatte?

Du vil måske gerne vide noget om de grundlæggende begreber og forsikringsselskabernes praksis. Derfor vil H&P Academy – Hansson & Partners A/S gerne invitere til et seminar omkring praksis indenfor erhvervsforsikringer.

Seminaret foregår på Hotel Comwell Køge Strand A/S, Strandvejen 111, 4600 Køge

Torsdag, den 19.04.2018, kl. 09.15 – 15.45

Seminaret består af 2 dele, hvor formiddagen vil omfatte entreprise- og projektansvarsforsikringernes problemstillinger og vil bl.a. berøre:

 • Introduktion til Entrepriseforsikring incl. dækninger
 • Introduktion til Projektansvarsforsikring incl. dækninger
 • Introduktion og drøftelse af relationerne fra ovenstående til

– Bygningsforsikring incl. hus- og grundejeransvar

– Erhvervs-, Bygherre-, Entreprise- og Projektansvar.

Eftermiddagen vil omfatte mere generelle forsikringsbehov og problematikker om:

 • Bygning- og løsøreforsikring
 • Erhvervs- og produktansvarsforsikring incl. prof. ansvar
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Motorkøretøjsforsikring
 • Kriminalitets- / Cyberforsikring

Forventet program for formiddag:

Kl. 09.15 – 09.30 : Ankomst og registrering med kaffe og lidt brød.

Kl. 09.30 – 10.45 : Introduktion til Entreprise- og Projektansvarsforsikring

Kl. 10.45 – 11.00 : Kort pause.

Kl. 11.00 – 12.15 : Introduktion og drøftelse af relationer til bygningsforsikring og
andre ansvarsforsikringer

Frokost:

Kl. 12.15 – 12.45: Fælles for alle deltagere i dagens seminarer.

Forventet program for eftermiddagen:

Kl. 12.45 – 14.00 : Kommunens generelle forsikringer.

Kl. 14.00 – 14.15 : Kort pause.

Kl. 14.15 – 15.30 : Kommunens generelle forsikringer fortsat.

Kl. 15.30 – 15.45 : Afrunding og tak for denne gang.

 

Seminaret er omkostningsfrit for jer og vi håber, I har mulighed for at deltage.

Der vil være indlæg af eksterne specialister fra Gjensidige og fra AIG.

Tilmelding bedes ske på e-mail – info@hanssonpartners.dk.

Det er valgfrit om I ønsker at deltage både formiddag og eftermiddag.

Anfør venligst hvem der deltager og fra hvilken Kommune / Region / Beredskab.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes det ligeledes oplyst, hvorvidt I ønsker at deltage i denne. Der er en begrænsning på 22 deltagere, så det er efter princippet først til mølle.

Klik her for at læse nærmere om HP Academy

Hansson-infonet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*