Risikobilledet anno 2018

Et nyt år står for døren og i den anledning tager vi her et kig på, hvilke risici man særligt skal være opmærksom på i 2018.

I dag baseres forretningsgange i stigende grad på data med digitaliseringen i højsædet, hvilket påkalder et øget fokus på IT-sikkerheden i en organisations virke. Hos Hansson & Partners tror vi på, at IT-sikkerhed samt den generelle håndtering af data fremadrettet vil være centrale elementer i virksomheders risikostyring; noget som den kommende persondataforordning, GDPR, skal ses som en naturlig forlængelse af.

Her bør man notere sig, at GDPR træder i kraft per 25. maj 2018. I relation til ordningen bør man have for øje, at den indbyrdes afhængighed mellem cyberrisici og håndtering af data og GDPR skaber en, til en vis grad, brændende platform under virksomheder der endnu ikke har udfærdiget en strategi for at blive compliant med ordningen. Håndteringen af cyberrisici ses både som årsag og konsekvens heraf, i det virksomheder med stærke it-sikkerhedsforanstaltninger har et forspring på flere områder, da GDPR tilskynder visse former for praksis, såsom kryptering. Ligeledes anses virksomheder med effektive beredskabsplaner mod cyberangreb også til at være bedre rustet til at imødekomme GDPRs betingelser om, at underretning af et eventuelt datanedbrud skal ske indenfor 72 timer.

Et andet element som vi hos Hansson & Partners tror vil spille en vigtig rolle i 2018’s risikobillede er human capital. Her besidder virksomheder et ønske om, at få sine nøglemedarbejdere til at trives på bedst mulig vis i deres givne arbejdsrum. I relation til dette kan en aktiv og gennemgående skadesopfølgning være medvirkende til, at nøglemedarbejderne vedligeholder deres kompetencer og forretningsgange for at sikre virksomheden en effektiv drift i det daglige samt en stærk performance for fremtiden. I forbindelse med dette har vi hos Hansson & Partners per 1. januar 2018 udvidet vores rammeaftale for arbejdsskadeforsikringen med bl.a. aktiv skadesopfølgning.

Har du nogle spørgsmål vedrørende erhvervsforsikring for din virksomhed? Kontakt Hansson & Partners på +45 76 311 311 eller via email på info@hanssonpartners.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres behov på området.

Hansson-infonet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*