Er din virksomhed sikret mod frostsprængninger? 

Vinteren står for døren og de første nætter med frost har allerede ramt Danmark.

De seneste prognoser melder at vinteren står for døren, som forventes at blive både koldere og mere tør end normalt. Det er dermed atter tid til at sikre sig imod frostsprængninger på vand- og varmeinstallationer.

For virksomhedsejere og administratorer af erhvervsejendomme er det derfor særlig vigtigt at være opmærksom på de bygninger, som til dagligt står tomme. Forsikringen dækker ikke skade ved frostsprængning i hverken uopvarmede bygninger eller lokaler, hvorfor det anbefales at disse holdes opvarmet til mere end 14 grader vinteren over. En anden anbefaling for, at forebygge skader er at lukke for vandet ved hovedhanen og derefter tømme rør og vandvarmere for vand.

Regler for glatførebekæmpelse.
Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for, at dine ansatte og øvrige personer kan færdes sikkert på virksomhedens arealer. Såfremt en ulykke skulle finde sted på virksomhedens område, som følge af manglende glatførebekæmpelse, kan du som arbejdsgiver være erstatningsansvarlig. Snerydning og grusning betegnes dog som almindeligt rutinearbejde, hvormed der ikke stilles krav om særlig instruktion/tilsyn. Som arbejdsgiver vil du derfor som udgangspunkt ikke kunne gøres ansvarlig, hvis den ansatte som sendes ud for at glatførebekæmpe glider. Eventuelle erstatningskrav der måtte opstå som følge af manglende glatførebekæmpelse, skal anmeldes og behandles af virksomhedens ansvarsforsikring. 

Måtte du have spørgsmål til, hvordan man bedst sikrer sig mod frostsprængninger samt dækningerne I Jeres ansvarsforsikring, kan vi hos Hansson & Partners altid kontaktes på tlf. 76 311 311.