Ting at have for øje under sommerferien

Det er højtid for sommerferier blandt virksomheders medarbejdere og derfor har vi har samlet nogle elementer, som vi mener virksomheder og deres ansatte bør være opmærksomme på under deres sommerferie.

KØR-SELV FERIEN

Kører du selv på ferie er der en række dokumenter, som du bør have med, sådan at du kan få hjælp i udlandet:

Rødt kort

Er din bil kaskoforsikret, indeholder forsikringen normalt også redningshjælp ved kørsel i udlandet, via Rødt Kort-ordningen. Medbring derfor telefonnummeret til SOS +45 70 10 50 52 samt din bils registreringsattest, så kan du nemt tilkalde hjælp. Alternativt kan det røde kort hentes som en app på telefonen.

Det blå EU-sygesikringskort

EU-sygesikringskortet dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling og medicin på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i.

Kortet dækker imidlertid ikke udgifter til hjemtransport, hvorfor det ligeledes er vigtigt at have styr på rejseforsikringen.

FLYREJSEN

Ferien kan blive dyr, hvis du kommer ud for uheld, sygdom eller hvis bagagen er forsinket, og du ikke har styr på din rejseforsikring. Undersøg derfor om forsikringen dækker dine behov.

Almindelig sygdom

For at rejseforsikringen dækker ved almindelig sygdom, er det et krav at du er blevet syg under din ferie og at behandlingen foregår i udlandet. Du kan således ikke vente med at gå til læge eller tandlæge, til når du er kommet hjem. Behandling for eksisterende og kroniske sygdomme dækkes typisk ikke, hvorfor det kan være nødvendigt at søge om en medicinsk forhåndsvurdering.

Bagage

Hvis din bagage er forsinket, kan du få dækket rimelige og nødvendige erstatningskøb, der gør, at du kan fortsætte din rejse. Det vil som udgangspunkt sige almindeligt tøj, toiletsager osv. Vær dog opmærksom på hvor lang tid din bagage skal være forsinket, før forsikringen dækker.

Leje af bil på ferien

Mange der lejer feriebil i udlandet, vælger at købe en tillægsforsikring, som dækker udgiften til selvrisikoen ved skader på bilen. For de flestes vedkommende med en rejseforsikring er selvrisikoen dog i forvejen dækket ved de fleste skadestyper.

Hansson & Partners afholder seminar omkring risikostyring samt konsekvenser ved indgåelse af kontrakter

Hos Hansson & Partners ser vi det at købe forsikringsdækning som blot én måde at finansiere risiko på. Vores holdning er, at virksomheder så vidt muligt skal sikre fremfor at forsikre—på den måde investeres der i egen virksomhed, forsikringsmarkedet bliver væsentlig mere tilgængeligt og jeres virksomhed mere attraktiv, som risiko, for forsikringsselskaberne.

Hvad der er sparet i præmie er tjent og det går direkte ind på virksomhedens bundlinje.

I vores rådgivning oplever vi, at virksomheder til stadighed møder større og større problemer omkring krav til kontrakter fra kunder, ligesom kravene til dækning omkring mangel- og produktansvar øges markant. Ofte har en ansvarsfraskrivelse en anden konsekvens end virksomheden havde forventet.

Derfor vil Hansson & Partners A/S gerne invitere til et seminar omkring basale betragtninger ved risikostyring, samt konsekvenserne ved indgåelse af kontrakter, set i forhold til forsikringsdækning.

Seminaret afholdes som et formiddags- og/eller eftermiddagsseminar.

Dette seminar foregår på Trapholt Museum, Æblehaven 23, Strandhuse, 6000 Kolding i Richard Mortensen Salen.

 

Torsdag, den 14.06.2018, kl. 09.15 – 15.45

Forventet program for formiddag:

09.15 – 09.30: Ankomst og registrering med kaffe og brød.

09.30 – 10.45: Introduktion til risikostyring for motor v/ TRYG

10.45 – 11.00: Kort pause.

11.00 – 12.15: Introduktion til risikostyring for arbejdsskade v/ TRYG

Frokost:

12.15 – 12.45: Fælles for alle deltagere i dagens seminarer.

 

Forventet program for eftermiddag:

12.45 – 14.00: Erhvervs- og Produktansvar v/Chubb

14.00 – 14.15: Kort pause

14.15 – 15.30: Erhvervs- og Produktansvar, fortsat v/Chubb

15.30 – 15.45: Afrunding og tak for denne gang.

Seminaret vil blandt andet berøre forhold omkring:

 • Hvorfor risikostyring
 • Finansiering
 • Ansvarsfraskrivelser på produktansvar og mangelansvar og konsekvenser i forhold til forsikringsdækning
 • Ingrediens- og komponent tab/-skade

Seminaret er omkostningsfrit for Jer og vi håber, at I har mulighed for at deltage.

Det er valgfrit, om I ønsker at deltage både formiddag og eftermiddag eller blot en af delene.

Anfør venligst hvem der deltager fra Jeres virksomhed og hvornår.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes det ligeledes oplyst, hvorvidt I ønsker at deltage i denne. Der er en begrænsning på 25 deltagere, så det er efter princippet først til mølle.

Tilmelding bedes ske på e-mail til info@hanssonpartners.dk.

Hansson & Partners afholder seminar omkring praksis indenfor erhvervsforsikringer

Til dig eller én af dine kollegaer der har den daglige administration af jeres forsikringer og som bliver mødt med spørgsmål, som f.eks.:

 • Hvad dækkes på bygningsforsikring og hvad dækkes på løsøreforsikring?
 • Hvorfor tales der både om huslejetab, genhusningsomkostninger og meromkostninger?
 • Hvad dækker forskellige ansvarsforsikringer?
 • Hvorfor skal vi etablere entrepriseforsikring og eventuelt projektansvarsforsikring, og hvilke dækninger bør disse omfatte?

Du vil måske gerne vide noget om de grundlæggende begreber og forsikringsselskabernes praksis. Derfor vil H&P Academy – Hansson & Partners A/S gerne invitere til et seminar omkring praksis indenfor erhvervsforsikringer.

Seminaret foregår på Hotel Comwell Køge Strand A/S, Strandvejen 111, 4600 Køge

Torsdag, den 19.04.2018, kl. 09.15 – 15.45

Seminaret består af 2 dele, hvor formiddagen vil omfatte entreprise- og projektansvarsforsikringernes problemstillinger og vil bl.a. berøre:

 • Introduktion til Entrepriseforsikring incl. dækninger
 • Introduktion til Projektansvarsforsikring incl. dækninger
 • Introduktion og drøftelse af relationerne fra ovenstående til

– Bygningsforsikring incl. hus- og grundejeransvar

– Erhvervs-, Bygherre-, Entreprise- og Projektansvar.

Eftermiddagen vil omfatte mere generelle forsikringsbehov og problematikker om:

 • Bygning- og løsøreforsikring
 • Erhvervs- og produktansvarsforsikring incl. prof. ansvar
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Motorkøretøjsforsikring
 • Kriminalitets- / Cyberforsikring

Forventet program for formiddag:

Kl. 09.15 – 09.30 : Ankomst og registrering med kaffe og lidt brød.

Kl. 09.30 – 10.45 : Introduktion til Entreprise- og Projektansvarsforsikring

Kl. 10.45 – 11.00 : Kort pause.

Kl. 11.00 – 12.15 : Introduktion og drøftelse af relationer til bygningsforsikring og
andre ansvarsforsikringer

Frokost:

Kl. 12.15 – 12.45: Fælles for alle deltagere i dagens seminarer.

Forventet program for eftermiddagen:

Kl. 12.45 – 14.00 : Kommunens generelle forsikringer.

Kl. 14.00 – 14.15 : Kort pause.

Kl. 14.15 – 15.30 : Kommunens generelle forsikringer fortsat.

Kl. 15.30 – 15.45 : Afrunding og tak for denne gang.

 

Seminaret er omkostningsfrit for jer og vi håber, I har mulighed for at deltage.

Der vil være indlæg af eksterne specialister fra Gjensidige og fra AIG.

Tilmelding bedes ske på e-mail – info@hanssonpartners.dk.

Det er valgfrit om I ønsker at deltage både formiddag og eftermiddag.

Anfør venligst hvem der deltager og fra hvilken Kommune / Region / Beredskab.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes det ligeledes oplyst, hvorvidt I ønsker at deltage i denne. Der er en begrænsning på 22 deltagere, så det er efter princippet først til mølle.

Klik her for at læse nærmere om HP Academy

H&P ACADEMY – SEMINARER OG KURSER

Hos Hansson & Partners A/S tilbyder vi under H&P Academy seminarer og kurser omkring forsikringspraksis og risikostyring indenfor erhvervs- og industriforsikringer.

Arrangementerne afholdes løbende over hele landet. Seminarerne er oftest halvdagskurser, hvor vi dykker ned i de problemstillinger der kan opstå når man arbejder med risici i private og offentlige virksomheder.

Arrangementerne er omkostningsfrie at deltage i.

H&P Academy afholder seminarer og kurser om følgende emner i 2018:

Alment forsikringskendskab for offentlige virksomheder (Sjælland).

 • Her kan du få viden om hvad der kan gøre hverdagen nemmere og opnå indsigt i trends og muligheder på markedet, herunder håndtering af entrepriser indenfor og udenfor rammeaftaler samt farlige arbejder.

Erhvervs- og produktansvar (Jylland).

 • Få bl.a. viden om konsekvenser af accept af ansvarsfraskrivelse fra kunder og leverandører, samt anvendelse af agreed documents.

Risikostyring med fokus på arbejdsskade og motorforsikring (Jylland).

 • Få viden om mulighederne ved risikostyring, der slår gennem bundvirkende og samtidig kan være medvirkende til en bedre arbejdsplads.

Direktions- og bestyrelsesansvar samt kriminalitet og cyberforsikring (Jylland).

 • Emner som disse er vitale for enhver virksomhed og kan have omkostninger så store, at de kan true en virksomheds eksistens. Til seminaret giver vi bl.a. indsigt i konkrete skadessager som inspiration til håndtering af risici.

Udstationerings- og kidnapningsforsikring (Sjælland).

 • Når medarbejdere udsendes til udlandet følger der også et ansvar, hvor enhver virksomhed ønsker en sikker og professionel håndtering af medarbejderes potentielle sygdom og ulykker i udlandet. Gennem dette seminar dykker vi ned i mulighederne for håndtering af disse områder.

Risikostyring med fokus på forebyggelse af brandrisici (Jylland)

 • Ingen virksomheder kommer over en større brand uden at have udækkede omkostninger. Her dykker vi ned i de konkrete økonomiske gevinster der kan opnås gennem en effektiv risikostyring.

 

Kontakt os venligst på info@hanssonpartners.dk eller +45 76 311 311 for at høre nærmere vedr. tidspunkter, tilmelding m.m.

Styr på risikostyringen

Det er ingen virksomheder forundt at operere i et risikofrit miljø, men ved at kende sine risici og forholde sig til dem bliver din virksomhed i stand til at handle effektivt på et velfunderet grundlag.

Effektiv risikostyring består af en langsigtet strategi der sikrer din virksomheds værdier og er med til at minimere driftsmæssige overraskelser og tab. Derved tilpasses virksomhedens risikovillighed til din givne forretningsstrategi.

For at få fuldt kendskab til dine risici, som er grundlaget for den langsigtede strategi, laver man en risikoanalyse, hvor de enkelte risici identificeres samtidig med at deres indvirkning på de givne mål vurderes. Herefter klarlægges din virksomheds holdning til, hvordan disse risici skal håndteres.

Hos Hansson & Partners har vi udarbejdet et risikostyringskoncept, der tilfører værdi til alle parter i samarbejdet via en helhedsorienteret risikostyring i den enkelte virksomhed – På den måde tager vores rådgivning afsæt i en bæredygtig tilgang til forsikringsrådgivning.

 

 

Hansson & Partners’ risikostyringskoncept er opbygget således:

 1. Analyse og vurdering
  Ved hjælp af eksterne inspektioner foretager vi analyser af udvalgte og relevante sikringsområder, som efterfølgende udmunder sig i selvstændige anbefalingsrapporter.
 2. Risikohåndtering og handlingsplan
  I forlængelse af anbefalingsrapporterne fastlægges en handlingsplan for virksomhedens håndtering af risiciene, således at disse efterlever virksomhedens grundlæggende krav til sikringsniveauet. Handlingsplanen udarbejdes med afsæt i virksomhedens risikoappetit og dens økonomiske formåen.
 3. Rapportering og opfølgning
  Det sidste led i processen er tilbagemeldinger til virksomhedens ledelse, som består af en årlig rapport med oplysning om, hvorledes den fastlagte handlingsplan efterleves i praksis samt eventuelle ændringer i og omkring virksomheden, der kan medføre, at der skal tages stilling til nye risici. Afslutningsvis rapporteres de risikoforebyggende tiltag ligeledes til forsikringsselskabet.

Hos Hansson & Partners mener vi, at den helhedsorienterede tilgang til risikostyring er den rette – Derved har din virksomhed altid et klart billede af jeres risici samt hvordan I bedst kan håndtere disse. Risici kan aldrig undgås, men ved at identificere dem kan din virksomhed gennemføre sine aktiviteter på en måde der gør, at uventede økonomiske tab i videst muligt omfang ikke opstår. På den måde opvejes omkostningerne ved at gennemføre og vedligeholde virksomhedens risikostyring hurtigt af de sparede tab, som kunne være forårsaget af ikke-kontrollerede risici.

Har du nogle spørgsmål vedrørende erhvervsforsikring for din virksomhed? Kontakt Hansson & Partners på +45 76 311 311 eller via email på info@hanssonpartners.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres behov på området.

Risikobilledet anno 2018

Et nyt år står for døren og i den anledning tager vi her et kig på, hvilke risici man særligt skal være opmærksom på i 2018.

I dag baseres forretningsgange i stigende grad på data med digitaliseringen i højsædet, hvilket påkalder et øget fokus på IT-sikkerheden i en organisations virke. Hos Hansson & Partners tror vi på, at IT-sikkerhed samt den generelle håndtering af data fremadrettet vil være centrale elementer i virksomheders risikostyring; noget som den kommende persondataforordning, GDPR, skal ses som en naturlig forlængelse af.

Her bør man notere sig, at GDPR træder i kraft per 25. maj 2018. I relation til ordningen bør man have for øje, at den indbyrdes afhængighed mellem cyberrisici og håndtering af data og GDPR skaber en, til en vis grad, brændende platform under virksomheder der endnu ikke har udfærdiget en strategi for at blive compliant med ordningen. Håndteringen af cyberrisici ses både som årsag og konsekvens heraf, i det virksomheder med stærke it-sikkerhedsforanstaltninger har et forspring på flere områder, da GDPR tilskynder visse former for praksis, såsom kryptering. Ligeledes anses virksomheder med effektive beredskabsplaner mod cyberangreb også til at være bedre rustet til at imødekomme GDPRs betingelser om, at underretning af et eventuelt datanedbrud skal ske indenfor 72 timer.

Et andet element som vi hos Hansson & Partners tror vil spille en vigtig rolle i 2018’s risikobillede er human capital. Her besidder virksomheder et ønske om, at få sine nøglemedarbejdere til at trives på bedst mulig vis i deres givne arbejdsrum. I relation til dette kan en aktiv og gennemgående skadesopfølgning være medvirkende til, at nøglemedarbejderne vedligeholder deres kompetencer og forretningsgange for at sikre virksomheden en effektiv drift i det daglige samt en stærk performance for fremtiden. I forbindelse med dette har vi hos Hansson & Partners per 1. januar 2018 udvidet vores rammeaftale for arbejdsskadeforsikringen med bl.a. aktiv skadesopfølgning.

Har du nogle spørgsmål vedrørende erhvervsforsikring for din virksomhed? Kontakt Hansson & Partners på +45 76 311 311 eller via email på info@hanssonpartners.dk for en uforpligtende samtale omkring jeres behov på området.

Hansson & Partners afholder seminar i Risk Management

Køb af forsikringsdækning er blot én måde at finansiere en risiko på.

Hos Hansson & Partners er vores holdning, at virksomheder så vidt muligt bør tænke på skadesforebyggelse fremfor at forsikre. På den måde investeres der i egen virksomhed og samtidig bliver forsikringsmarkedet væsentlig mere tilgængeligt og virksomhederne mere attraktive som risiko for forsikringsselskaberne.

Hvad der er sparet i forsikringspræmie er tjent og besparelsen kan ses direkte på virksomhedens bundlinje. Ved opsætning af løsninger for vores kunder tager vi altid udgangspunkt i en basal risikostyring i virksomheden.

Derfor afholder vi et seminar omkring basale betragtninger ved risikostyring, samt konsekvenserne ved manglende risikostyring.

Seminaret holdes som et formiddags eller eftermiddags seminar:

Onsdag, den 30.8.2017
Kl.   9.00 – 12.00, eller
Kl. 13.00 – 16.00

hos Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Torsdag, den 31.8.2017
Kl.   9.00 – 12.00, eller
Kl. 13.00 – 16.00

hos Hansson & Partners A/S, Niels Jernersvej 14, 9220 Aalborg Øst.

Mellem kl. 12 og 13 vil vi gerne være vært ved en let frokost.

Seminaret vil blandt andet berøre forhold omkring:

 • Hvorfor risikostyring
 • De totale risikoomkostninger
 • Finansiering
 • Selvinspektioner og externe audits
 • Eksempler på skadesager
 • Introduktion af DBIs selvinspektions-App

Vi har inviteret Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, som sammen med partner Helle Hansson og salgsdirektør Søren Damgaard, Hansson & Partners A/S vil stå for indlæggene.

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt os på tlf. 76 311 311.

Hansson og Partners åbner nyt kontor i Aalborg

Hos Hansson & Partners udvider vi igen – Denne gang med en ny afdeling i Aalborg, med et fortsat ønske om at komme tættere på vores kunder og samarbejdspartnere.

Som et led i den positive udvikling vi har oplevet siden åbningen af kontoret på Sjælland, udvider vi nu også med et nyt kontor i Aalborg. Det er en del af strategien hos Hansson & Partners at virksomheden skal have vækst og samtidig mærker vi, at en mere lokal tilstedeværelse gør en forskel for vores kunder. Med kontoret i Aalborg opnår vi samtidig en tættere kontakt med det nordjyske erhvervsliv.

Vi forventer at kontoret løbende vil vokse og den første nye medarbejder tiltræder allerede d. 1 maj.

Hos Hansson & Partners bestræber vi os på, at have en tæt og præcis føling af markedet, dets muligheder og udvikling for at kunne købe attraktivt ind for vores kunder og samtidig yde den optimale rådgivning.

For nærmere information og eventuelle henvendelser, kontakt da venligst administrerende direktør Klaus Hansson på kh@hanssonpartners.dk eller på telefon 76 311 311.

Stillingsannonce

logo

Forsikringsmægler og Key Account Manager søges

Har du lyst til at være del af en virksomhed på jagt efter solid, stabil vækst i samspil med gode kolleger og en selvstændig tilgang til arbejdet i et travlt miljø?

Hansson & Partners A/S er blandt de førende indenfor rådgivning og risikostyring på skadesforsikringsområdet med hovedkontor i Kolding og afdelingskontor i Køge. Vores stab tæller 15 ansatte med en kundeportefølje af større erhvervs- og industrivirksomheder.

Hansson & Partners vil gerne være større, hvorfor vi forventer at du kan sælge og skabe solid vækst i kombination med kyndig rådgivning af vore kunder.

Du skal kunne håndtere en uformel ledelsesstil samt en sjov og fri omgangstone med respekt for dine kolleger. Hos Hansson & Partners holder vi hvad vi lover, både i forhold til kunder, leverandører og kolleger.

Vi lægger stor vægt på et godt og sundt arbejdsmiljø og afholder årlige arrangementer med ægtefæller og børn.

 

DIN BAGGRUND

 • Du er godkendt/uddannet forsikringsmægler eller har gennemgået min. niveau 4 på forsikringsakademiet.
 • Du har flere års erfaring fra forsikringsmæglerbranchen.
 • Du kan vise dokumenterede resultater som tegner for at du netop er den som kan skabe vækst og værdi for vores kunder.

VI TILBYDER

 • Et job hvor du indgår i et team der rådgiver og håndterer offentlige virksomheder, danske erhvervsvirksomheder, samt internationale virksomheder og nationale koncerner.
 • En løn, der modsvarer dine kvalifikationer og de resultater du kan skabe.

 

KONTAKT

Hvis du synes ovenstående linjer passer på dig, bedes du kontakte administrerende direktør Klaus Hansson på 30929650 eller sende en mail med dit CV til kh@hanssonpartners.dk.

Du kan også se mere om vores virksomhed og ansatte på www.hanssonpartners.dk.

Hansson og Partners – nu også på Sjælland

Hos Hansson & Partners udvider vi med ny afdeling på Sjælland med et ønske om at komme tættere på vores kunder og samarbejdspartnere på Sjælland.

Vi bestræber os på at have en tæt og præcis føling af markedet, dets muligheder og udvikling for at kunne købe attraktivt ind for vores kunder og samtidig yde den optimale rådgivning.

Kontoret vil indledningsvis blive bemandet af Søren Bronée Stenkil og vi forventer, at staben på Sjælland-kontoret løbende vil vokse. I den forbindelse vil vi også få behov for dygtige forsikringsmæglere med base på Sjælland.

 

For nærmere information og eventuelle henvendelser, kontakt da venligst administrerende direktør Klaus Hansson på kh@hanssonpartners.dk eller på telefon 76 311 311.